Veri Gizliliği BeyanıBu veri gizliliği beyanı, Shakes & Fidget, KickerStar ve SoccerStar, Bloodmoon ve Tiny Island (bundan sonra "oyunlar" olarak anılacaktır) adlı bilgisayar oyunlarımız için geçerlidir.

25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Avrupa genelinde yeni veri gizliliği kuralları geçerli olacaktır: Veri gizliliği temel kararnamesi, kısaca "VGTK". Bu kararname Avrupa'ya bütünsel bir standart getiriyor. Bazı ülkelerde bu sayede veri gizliliği seviyesi belirgin bir şekilde yükseltiliyor. Ancak biz tüm oyuncularımızın kişisel verilerinin korunmasını zaten her zaman için çok ciddiye aldık. Bu beyan size verileri kullanma şeklimiz hakkında bir fikir veriyor. Hangi verileri hangi amaçla ve hangi hukuki temelde işlediğimizi gösteriyor. Ayrıca verilerinizle ilgili hangi haklara sahip olduğunuzu ve bunları nasıl kolay bir şekilde kullanabileceğinizi açıklıyoruz.


1. Kişisel Veriler

Yeni kurallar kişisel veriler için geçerlidir. Bunlar, makul bir çabayla bir özel kişinin kimliğiyle bağdaştırılabilecek tüm bilgilerdir (VGTK 4. maddesi no. 1). Oyuncularımızın kişisel bilgilerini öncelikle, oyunlarımızı rahatça kullanabilmeleri için işliyoruz. Bunun hukuki temelini ise VGTK’nin 6. maddesi 1 b) fıkrası oluşturuyor.

Oyunlarımız için bir kullanıcı hesabı (Account) açtığınızda, buna eşi olmayan bir numara tahsis ediyoruz. Sizin seçiğiniz kullanıcı adını, sizin seçtiğiniz şifreyi ve Facebook'la oturum açmadığınız sürece, sizin verdiğiniz e-posta adresini kaydediyoruz (üçüncü sağlayıcı üzerinden oturum açmak konusunda 3. maddede ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz). Bu verilerin kullanıma sunulması, bir sözleşme akdinin önkoşuludur. Bir çift onay işlemi yoluyla, belirttiğiniz e-posta adresinin sizin kendi adresiniz olduğundan yola çıkıp çıkamayacağımızı doğruluyoruz. Buna katılım, oyunlarımızı kullanabilmeniz için bir önkoşul değildir. Ancak yalnızca doğrulanan e-posta adreslerini, size kayıt onayı, şifre değişikliği ya da arada bir, oynadığınız oyunlarla ilgili bilgiler göndermek için kullanabildiğimiz için bunu tavsiye ediyoruz. Son olarak anılan doğrudan reklamın hukuki dayanağı, VGTK’nin 6 f) maddesidir. Hash fonksiyonu uygulanan e-posta adresinizi belli koşullar altında, uygulanan hash yönteminin geriye dönük kod çözümüne izin vermemesi durumunda, size sosyal medya üzerinden oyunlarımızın reklamlarını göstermek için kullanıyoruz.

Kaydın yapıldığı bilgisayarın IP adresini ve kaydın yapıldığı saati kaydediyoruz. E-posta adresinizi doğrularsanız, bununla ilgili IP adresini ve saati de kaydediyoruz. Her ikisi de kanıtlama yükümlülüklerimize ve sistem saldırılarını önlemeye ve oyun kurallarına uyulmasını sağlamaya hizmet etmektedir.

Oyunlarımızın kullanılmasıyla, sunucularımızla elektronik iletişim gerçekleşir. Kullanıcı hesabınızın ne zaman giriş ve gerekirse ne zaman çıkış yaptığını ve ilgili IP adresini/adreslerini protokole alıyoruz. Bu, telekomünikasyon bağlantınızın ya da mobil cihazınızın IP adresi olabilir. Bu verileri, GŞK ve oyun kuralları ihlalleriyle ilgili işlemler yapmak ve cezai takip makamlarının taleplerini yerine getirebilmek için işliyoruz.

Oyunlarımızın içinde başka kullanıcılarla iletişim kurma ve kendiniz hakkında bilgiler verme olanağına sahipsiniz. Lütfen bu konuda özenli davranın. Başka kullanıcılardan mesajlar almanız durumunda, bunlar kullanıcı hesabınıza kaydedilir. Bu şekilde, oyun sırasında aldığınız bütün mesajları inceleyebilirsiniz. Oyundaki mesajları sildiğinizde, bunlar da kullanıcı hesabınızdan silinir.

Ödüllü oyunlarımızdan birine katılırsanız, verdiğiniz kişisel de olabilecek verileri kaydediyoruz. Bu verileri, kazananları belirlemek, ilan edilen ödülleri dağıtmak ve oyuncu topluluğumuz hakkında istatistiksel bilgiler elde etmek için kullanıyoruz. Veriler üçüncü kişilere aktarılmıyor.

Destek sistemimizi kullanarak bize bir e-posta ya da mesaj gönderdiğinizde, başvurunuzu değerlendirmek için bu bildirimi kaydediyoruz. Destek sistemi üzerinden gönderilen mesajlarda, bu bağlamda sorununuz konusunda size daha iyi yardımcı olmak için cihazınıza ait meta verileri, örneğin tarayıcı tipini ve işletim sistemini de kaydediyoruz.


2. Veri Güvenliği ve Kişisel Verilerin İletilmesi

Yalnızca az sayıda ve özellikle fazla hassas olmayan kişisel veri kategorilerini işliyoruz. Bununla birlikte kişisel verilerinize izinsiz erişimi engellemek ve söz konusu riskleri en aza indirmek için kapsamlı önlemler aldık ve bunları sürekli geliştiriyoruz. Kişisel verileri yalnızca Almanya'daki sunucularda işliyoruz. Düzenli olarak kişisel verilerle çalışan bütün çalışanlarımız veri gizliliği ve veri koruma şartları konusunda taahhütte bulunmuştur ve bununla ilgili olarak bilgilendirilmiştir.

Oyunlarımızla bağlantılı süreçlerin tamamını kendimiz gerçekleştirmiyoruz. Bazı hizmetler VGTK’nin 28. maddesi uyarınca bizim adımıza üçüncü taraflarca veriliyor ("sözleşmeli işleme"). Bu, kısmen kredi kartı kuruluşları, bankalar, Paypal vs. gibi harici hizmet sağlayıcılar üzerinden ödemelerin gerçekleştirilmesi için geçerlidir (bununla ilgili ayrıntılı bilgi için 5. maddeyi okuyun) ve istatistik, reklam ve e-posta çerçevesinde de kısmen bizim adımıza faaliyet gösteren üçüncü tarafların hizmetlerini kullanıyoruz. İşlemden sorumlu merci olarak kaldığımız durumlarda, harici kuruluşlar verilerinizi gizli tutmakla ve güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür ve verileri yalnızca görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde kullanmalarına izin verilir. Ayrıca kişisel verileri yalnızca bizim talimatlarımız doğrultusunda işleyebilirler. Bunun için konuyla ilgili sözleşmeler yaptık ve hizmet verenlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini düzenli olarak kontrol ediyoruz.

Yukarıda anılan sözleşmeli işlem çerçevesinde bazı veriler EU-US Privacy Shield çerçevesinde Amerikan şirketlerine gönderilmektedir. VGTK’nin 45. maddesi 1. fıkrası uyarınca bu veri aktarımı için özel bir izin gerekmemektedir. Hangi durumlarda ve hangi şirketlere veri gönderdiğimizi 3. ve 4. bölümlerden ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz.

Bunun dışında kişisel verileriniz yalnızca haklarımızın takibi, başka kullanıcıların korunması ya da devletin ya da kamunun güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması ya da suçların takibi için gerekli olması ve yasal veri gizliliği hükümlerine göre izin verilmesi ya da sizin açıkça izin vermeniz durumunda başkalarına iletilir. Korunmaya değer menfaatleriniz yasal veri gizliliği hükümleri uyarınca dikkate alınır.


3. Facebook'la Oturum Açmak / Steam / Apple Gamecenter'la Oturum Açmak / Twitter / Google Play Games / Social Plugins ile Oturum Açmak

Oyunlarımız için bir kullanıcı hesabı açmak için verileri elle girebilir ya da üçüncü bir sağlayıcının verilerini kullanabilirsiniz (konuyla ilgili ayrıntıları 1. bölümde bulabilirsiniz).

Bunun için Facebook'la oturum açmayı kullanırsanız, önceden onayınız alınarak herkese açık Facebook profilinizdeki veriler ve e-posta adresiniz Facebook (Facebook, Inc.) tarafından bize iletilir. Herkese açık veriler id, name, first_name, last_name, link, gender, locale, timezone, updated_time ve verified. İletilen bu verilerle seçtiğiniz oyun dünyasında yeni bir kullanıcı hesabı oluşturulur. Veriler bize bir kez iletilir. İletilen verilerin arasından yalnızca Facebook Token ve Facebook kimliğini kaydediyoruz, çünkü bu, oyunlarımızda oturum açılması için gereklidir. Facebook şifreniz bize açıklanmaz. Facebook'un, bizim oyunlarımızı nasıl oynadığınızla ilgili veriler kaydetmesi mümkündür. Facebook, EU-US Privacy Shield'e tabidir, bu nedenle VGTK’nin 45. maddesi 1. fıkrası uyarınca bu veri aktarımı için özel bir izin gerekmez. Facebook ve VGTK ile ilgili diğer bilgileri burada okuyabilirsiniz: https://www.facebook.com/business/gdpr

Steam üzerinden de (Steam Valve Corporation'ın bir ürünüdür, bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/ adresinde bulabilirsiniz) bizde bir kullanıcı hesabı açabilirsiniz. Bu durumda kişisel veri gönderilmez.

Apple cihazlarında, Game Center'da oturum açarak sunucularımızda bir kullanıcı hesabı oluşturma olanağına sahipsiniz. Bu durumda Apple'dan (Apple, Inc.) Apple kimliğinizi, Gamecenter adınızı ve e-posta adresinizi alıyoruz. Apple'ın veri korumasıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.apple.com/privacy/privacy-policy/

Android cihazlarda da kimliğinizi benzer şekilde doğrulayabilirsiniz ("Google Play Games"). Burada oyun bilgileri Google'a gönderilir ve Google+ ile kullanıcının kimliğine bağlanır ve çeşitli Google ürünlerinde görülür hale gelir (https://developers.google.com/games/services/terms). Google'ın verileri kullanımıyla ilgili ayrıntıları burada görebilirsiniz: https://www.google.de/intl/policies/policies/privacy/
Google, EU-US Privacy Shield'e tabidir, bu nedenle VGTK’nin 45. maddesi 1. fıkrası uyarınca bu veri aktarımı için özel bir izin gerekmez.

Kullanıcı hesabınızı/hesaplarınızı daha sonra da Facebook, Google Play Games ve Game Center'a bağlayabilirsiniz. Bu sayede kullanıcı hesaplarınızı rahatça başka cihazlara taşıyabilir ve birden fazla cihazda kullanabilirsiniz.

Oyunların içinde Facebook logosu bunu yapmanın yollarından biridir. Bunun arkasında, resmi Facebook uygulama sayfasına verilen bir bağlantının ("link") yanı sıra bir "Beğen" butonu ve kullanıcı hesabını sonradan Facebook Connect'e bağlama ya da ayırma olanağı gizlidir. Twitter simgesi, kalıcı bir bağlantı oluşturmadan hizmetin resmi Twitter kanalını açar.

Oyunlarımızın içindeki "Beğen" butonu, Facebook Inc. tarafından sunulan Social Plugin değildir. Uygulamalarda ve oyunlarımızın Steam sürümünde, resmi Facebook uygulama sayfasına verilen basit bir bağlantı söz konusudur. İnternet tarayıcısında, (yalnızca) kullanıldığında Facebook sunucularıyla bağlantı kuran bir Javascript fonksiyonu söz konusudur. Bu durumda ilgili hizmetin Facebook hayranı olursunuz. Söz konusu bilgi doğrudan Facebook'a iletilir ve burada kaydedilir. Ayrıca eklenti üzerinden Facebook'a tarayıcınız üzerinden seçeneğimizin söz konusu sayfasının açıldığı bilgisi iletilir. Aynı bilgisayardan eşzamanlı olarak Facebook'ta oturum açtıysanız, Facebook web sitemizin görüntülemesini Facebook hesabınıza bağlayabilir ve bununla bağdaştırabilir, ancak bu yalnızca salt görüntülemeyle kısıtlı değildir. Facebook tarafından veri toplanmasının, veri işlenmesinin ve kullanılmasının kapsamı ve amacıyla ilgili ayrıntıları Facebook'un veri koruma açıklamalarında bulabilirsiniz. Burada aynı zamanda özel hayatınızın korunması ve bununla bağlantılı olarak Facebook'ta bulunan ayar seçenekleriyle ilgili açıklamaları da bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/policy.php

Android cihazınıza ya da Apple cihazınıza push mesajları gönderebilmek için push markaları kaydediyoruz. Bu tekniği gelecekte başka platformlarda da kullanabiliriz. Push bildirimlerini mobil uygulamanın "Seçenekler" ya da "Ayarlar" sayfasından ya da cihazınızın ayarlar bölümünden yönetebilirsiniz.


4. İzleme

Oyunlarımızı bir internet tarayıcısı üzerinden açıyorsanız, YouTube, LLC'nin, ilgili ana sayfada YouTube videolarının oynatılmasına izin veren bir komut dosyası açılabilir. YouTube'un veri korumasıyla ilgili ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Bir kullanıcının oyunlarımızı hangi tanıtım kanalı üzerinden bulduğunu belirlemek için, reklam bannerları ve videolar gibi medyaların bize aktardığı eşsiz kodlar ("CID") kullanıyoruz. Bununla bağlantılı olarak bir kullanıcı hesabı oluşturulursa, CID buna kalıcı olarak bağlanmaktadır.

Bunun yanında "Fingerprinting" adında bir teknoloji kullanıyoruz. Bu teknik bize reklam partnerlerimizle adil bir şekilde hesaplaşma olanağı veriyor. Burada bir reklam bannerına tıklandığında, çeşitli, açık olarak erişilebilen, tarayıcı tipi, sürüm numarası ve işletim sistemi gibi kriterler kısa süreli olarak kaydedilir ve kayıt sırasında oyun sayfalarımızdaki bilgilerle karşılaştırılır. Bilgiler birkaç dakika içinde tamamen silinir.

Ayrıca birçok noktada çerezler kullanıyoruz. Çerezler, bilgisayarınıza yüklenen küçük metin dosyalarıdır. Bunların amacı seçeneklerimizi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli yapmaktır. Örneğin bunlarla, web sitemizi her ziyaret ettiğinizde belli ayarları tekrar seçmek zorunda kalmamanız için ayarlarınızkaydedilir. Google Inc.'in web analizi hizmeti olan Google Analytics de çerez kullanır. Bununla oluşturulan, belli koşullar altında IP adreslerini de içerebilen bilgiler, Google'ın ABD'deki sunucularına gönderilir. Google bu bilgileri, web sitelerimizin kullanımını değerlendirmek ve bununla ilgili istatistikler oluşturmak için bizim adımıza işler. Aşağıdaki tarayıcı eklentisini indirip kurarak verilerin toplanmasını ve Google'a iletilmesini engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Çerezlerin genel kullanımını internet tarayıcınızın ayarlarında düzenleyebilirsiniz. Oyunlarımızdan birinin Flash sürümünü kullanıyorsanız, ek olarak yerel Flash verileri cihazınıza yüklenir.

Android ve iOS kullanan cihazlar için uygulamalarımıza Google SDK'yi entegre ettik. SDK üzerinden kişisel veriler değil, yalnızca uygulamalarımızdaki kullanıcı akışları hakkında fikir edinmek ve tanıtım faaliyetlerimizi geliştirmek için genel bilgiler topluyoruz. Bunlar cihazınızda kurulu tarayıcının dili, cihazın bölge ayarları ve saat dilimidir. Gelecekte, kalış süresi ve uygulama içindeki tıklamalar gibi başka genel bilgiler de toplayabiliriz. Bu bilgilerin sizinle bağdaştırılması söz konusu değildir ve bu veriler yalnızca istatistik amacıyla ve anonim olarak değerlendirilir. Google Analytics'in veri korumasıyla ilgili ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Bunun yanında web sitelerimizde ve uygulamalarda Facebook ve Google'a ait birçok minik grafik ("Piksel") bulunuyor. Bu pikseller cihazınıza yüklenir. Bunlar aracılığıyla, kaç kişinin ana sayfamızı ziyaret ettiğini ya da uygulamayı ilk kez kullandığını anonim olarak anlayabiliyoruz. Bununla oyunlarımızın kullanıcı sayısını görüyoruz. Bunun yanında bu yolla bir yeniden hedefleme yapılabilmesinin yanı sıra Facebook'ta Lookalike Audiences ("istatistiksel ikizler") için reklamlar gösterilebilmektedir. Verilerin Facebook tarafından işlenmesinin yanı sıra özel hayatınızı koruma olanaklarıyla ilgili ayrıntılı bilgileri https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinde bulabilirsiniz.

Uygulamalarımıza AppsFlyer ltd. şirketinin, yukarıda anılan piksel kullanımlarını yöneten bir SDK'sı entegre edilmiştir. AppsFlyer EU-US Privacy Shield'e tabidir, bu nedenle VGTK’nin 45. maddesi 1. fıkrası uyarınca bu veri aktarımı için özel bir izin gerekmez. AppsFlyer şirketinin fonksiyonu ve veri gizliliği yönergeleri hakkında ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz: https://www.appsflyer.com/product/gdpr

İstatistiksel oyun içeriklerimiz (örneğin grafikler) büyük oranda Akamai Technologies GmbH'de bulunmaktadır ve oyun oynarken buradan cihazınıza aktarılır. Oyun içeriklerini görüntülerken IP adresiniz Akamai tarafından kaydedilebilir. Bazı web sitelerimizde, Adobe Systems Incorporated şirketine ait fontlar (yazı türleri) gösterilir. Bunlar ABD'deki sunuculardan açılır ve Adobe buradan, sizin web sitemizi açtığınız sonucunu çıkarabilir.

Mobil cihazınızın izlenmesini kapatmanız ya da geri almanız mümkün olabilir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi cihazınızın kullanım talimatında, "Ad Tracking" ya ada "Google Advertising ID" başlıkları altında bulabilirsiniz.


5. Ek İçerikler

Oyunlarımız prensip olarak ücretsizdir. Bunun ötesinde belli hizmetleri ücretli olarak veriyoruz. Bunları seçmeniz durumunda mali işlem sizin seçtiğiniz hizmet sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilir. Bu sağlayıcı ödemenin teknik yönünü üstlenir. Bu bağlamda hizmet sağlayıcısına, ücretin belirlenmesi, sizinle hesaplaşma ya da ödeme tahsilatı için gerektiği ölçüde, duruma göre veri iletiyoruz. Bu bilgiler özellikle takma adınız, kullanıcı hesabınızı oluşturduğunuz oyun dünyası, ayarladığınız dil ve gerekirse yaptığınız ön seçimdir. Hizmet sağlayıcısına verdiğiniz kişisel bilgiler, özellikle adınız, adresiniz ve ödeme bilgileri bize iletilmez.

İşlem tamamlandıktan sonra söz konusu hizmet sağlayıcısı bir geri bildirimde bulunur, biz de bunu kaydederiz. Burada, söz konusu işlemin durumunu doğrulamamızı sağlayan bilgiler verilir. Kararlaştırılan ücretli hizmetleri vermemiz ve gerekirse müşteri hizmetini sunabilmemiz için bu gereklidir.


6. Kullanıcı Hakları

Kişisel veriler prensip olarak VGTK’nin 6. maddesi 1 b) fıkrası uyarınca, kullanım sözleşmesinin yerine getirilmesi amacıyla işlenir. Ancak bunların işlenmesine 16 yaşından, bazı ülkelerde ise 13 yaşından itibaren izin verilir. Bu nedenle oyunlarımız ancak ülkenizde verilerin işlenmesine izin verilen yaştan itibaren oynanabilir. Şu anda bir kullanıcı hesabı olan çocuklar 25.5.2018 tarihine kadar velilerinin onayını ibraz etmek zorundadır. Yeni bir hesap açmak isteyen çocuklar da önce velilerinin onayını ibraz etmek zorundadır. Sizin ya da velinizin kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermeniz durumunda, VGTK’nin 7. maddesi 3. fıkrası uyarınca bundan istediğiniz zaman gerekçe göstermeden cayma hakkına sahipsiniz. Bunun için destek aracımızı kullanabilirsiniz.

Sizinle ilgili kişisel verileri işleyip işlemediğinizle ilgili bir onay talep etme hakkına sahipsiniz. Eğer böyle bir durum varsa, bu kişisel bilgiler hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Bu bilgi edinme hakkının içeriğiyle ilgili ayrıntılar VGTK’nin 15. maddesinde yer almaktadır. Bilgi edinme talebi için destek aracımızı kullanabilirsiniz. E-posta yoluyla başvuruda bulunursanız, genelde yalnızca talepte bulunmak için kullandığınız e-posta adresinizle bağlantılı olan veriler hakkında bilgi verebiliriz. Faks ya da mektupla talepte bulunduğunuzda, lütfen kaydolduğunuz oyun dünyasını ve e-posta adresinin yarı sıra oyuncu adını belirtmeyi unutmayın.

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, istediğiniz zaman kendinizle ilgili kişisel verilerin, 6. maddenin 1 f fıkrasına dayanarak işlenmesine, VGTK’nin 21. maddesi 1. fıkrası uyarınca itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu bizde özellikle oyunlarımızla ilgili doğrudan reklamlarla ilgili olabilir. İtirazınızı destek aracını kullanarak yapabilir ya da bunun için bizden aldığınız herhangi bir reklam bildirimindeki ilgili bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu durumda veriler doğrudan reklam amacıyla işlenmez. Buna yeniden hedefleme kampanyalarının yanı sıra Facebook Lookalike Audiences oluşturulması da dahildir.

Kişisel verilerinizin değişmesi ya da bir verinin bizde yanlış kaydedilmiş olması durumunda, VGTK’nin 16. maddesi uyarınca bunu düzelttirme hakkına sahipsiniz. Bunun için lütfen destek aracımızı kullanın.

VGTK’nin 17. maddesinin önkoşulları arasında, hakkınızdaki kişisel verileri sildirme hakkına sahipsiniz. Bunun bir nedeni, bütün kullanıcı hesaplarınızı silmek istemeniz, yasal muhafaza yükümlülüklerinin bitmiş olması ve verilerinizin faturalandırma amacıyla ve hukuki taleplerin yöneltilmesi, kullanılması ya da savunulması için gerekli olmaması olabilir. Verilerinizin işlenmesine haklı bir itiraz durumunda, bunların silinmesi gerekebilir. Son durumda veri işleminin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz. İşlenmesi yasak olan, çocuğunuza ait veriler olması da mümkündür. Verilerinizi silmemizi talep etmek için destek aracımızı kullanabilirsiniz.

Prensip olarak, bize verdiğiniz kişisel verileri bizden alma ya da bizim tarafımızdan başka bir sorumluya aktartma hakkına sahipsiniz. Şu anda oyunlarımızla bağlantılı olarak, bunun pratikte önem arz edebileceği bir olay bilmiyoruz.

Sizinle ilgili kişisel bilgilerin işlenmesinin veri gizliliği genel kanununu ihlal ettiğini düşünüyorsanız, özellikle ikamet yerinizin, iş yerinizin ya da olası ihlal yerinin bulunduğu üye ülkenin bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz (Hamburg veri koruma ve bilgi alma özgürlüğü görevlisi, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Tel.: 040 / 428 54 – 4040, Faks: 040 / 428 54 – 4000, E-posta: [email protected]).


7. Kişisel Verileri Saklama Süresi

Kişisel verileri, işlenme amacına ulaşıldıktan sonra derhal siliyoruz. 1. bölümde anılan bütün bilgileri bu nedenle prensipte aramızdaki kullanım sözleşmesi devam ettiği sürece saklıyoruz, nitekim bunlara bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyuyoruz. Bunun ötesinde, kişisel verilerin işlenmesi özgürce görüş açıklama ve bilgi alma hakkının kullanılması, hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ya da hukuki taleplerin yöneltilmesi, uygulanması ya da savunulması için gerekli olması durumunda VGTK’nin 17. maddesi 3. fıkrası uyarınca bilgiler muhafaza edilir. Bu nedenler örneğin faturalandırma amacı, suiistimalle mücadele ve yasal muhafaza mühletlerine uyulması olabilir. Son olarak anılan mühletler özellikle ticaret kanunundan kaynaklanmaktadır ve kullanım sözleşmemiz ve bununla bağlantılı mali işlemler bağlamında genelde takvim yılının sonundan itibaren altı yıldır. Sözleşmeye bağlı muhafaza mühletleri, üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerden de kaynaklanabilir (örneğin telif ve hizmet koruma haklarının sahipleriyle). Bir muhafaza mühletine tabi olan verileri mühlet dolana kadar kilitli tutuyoruz. Bir uygulamaya kaydedilen veriler duruma göre siz uygulamayı kaldırana kadar mobil cihazınızda kayıtlı kalabilir.


8. Bu Beyanın Geçerliliği ve Beyanda Değişiklik

Bu veri gizliliği kuralları yalnızca oyunlarımız ve web sitelerimiz için geçerlidir. Başka kullanıcıların yaptığı ya da sohbette yayınlanan internet atıflarını ("Linkler") takip ettiğinizde, süreçlerine bizim etki edemediğiniz ve bizim veri gizliliği beyanımızın geçerli olmadığı, üçüncü taraflara ait internet sayfalarına ya da seçeneklere ulaşabilirsiniz.

İnternetin ve veri koruma hukukunun çok hızlı gelişimi, bu beyanı hukukun, teknolojinin ve oyunlarımızın durumuna uyarlamayı gerekli kılabilir. Bu durumda sizi zamanında bilgilendireceğiz.


9. Diğer Bilgiler

Birlikte oynamak isteyenler, birbirine güvenebilmelidir. Bu nedenle size kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda her zaman hesap verebilmek istiyoruz. Şirketimizde kişisel verilerin işlenmesiyle düzenli olarak yalnızca az sayıda, güvenilir çalışanımız ilgilenmektedir. Küçük bir şirket olduğumuz ve bir veri koruma görevlisi atamak kaynaklarımızı zorlayacağı için şu ana kadar gönüllü olarak bir atama yapmadık. Böylece oyunlarımız üzerinde çalışmak için daha çok zamanımız kalıyor. Bu veri gizliliği beyanının cevap veremediği sorularınız varsa, bir noktayla ilgili derinlemesine bilgi almak istiyorsanız ya da görüşleriniz varsa, lütfen veri koruma sorumlusuyla bağlantı kurun:

Playa Games GmbH
Alstertor 9, 20095 Hamburg
Hamburg Sulh Hutut Mahkemesi, Ticaret Sicil No. 109725
Genel Müdür Thorsten Rohmann tarafından temsil edilir
VGTK’nin 4. maddesi no. 7 uyarınca sorumlu Hannes Beuck
[email protected] (oyun desteği verilmez)
Destek aracı linki

Mayıs 2018, Playa Games GmbH